Hibe Detayı

Erasmus+ SSS Kredi Transfer Sistemi (ECVET)

AB Komisyonu mesleki eğitim ve öğretimdeki hareketliliği mümkün kılacak bir yenilik başlattı. Avrupa Komisyonu Avrupa çapındaki mesleki eğitim ve öğretimde kredi transfer sistemine (ECVET) ait planlarını açıkladı. Bu sistem, bireylerin bir başka ülkede edindikleri bilgi, beceri ve yeterliliklerinin resmen tanınmasını kolaylaştıracak. Ulusal sistemlerin yerini almayacak ve gönüllülük esasına dayalı bu plan ile Üye Ülkeler arasındaki kredi transferinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. 


Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET) ile bireylerin farklı ülkelerde ve farklı kurumlarda eğitimlerini tamamlayabilmelerinin yolu açılmaktadır.

Bu yeni girişim 1989 yılında başlatılan Yüksek Öğretimde Kredi Transfer Sisteminden (ETCS) elde edilen başarılar üzerine kurulmuştur. ETCS bireyin kendi ülkesi dışındaki bir ülkede gördüğü eğitimin tanınmasını ve şeffaflığını sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Avrupa’daki eğitim sistemleri epeyce parçalı ve karmaşıktır. Mesleki eğitim ve öğretimde de durum böyledir. Tek bir ülkedeki farklı niteliklerin sayısı ve prosedürleri bile bir sistemde elde edilen öğrenme çıktılarının transferini zorlaştırabilir. ECVET bu transferleri mümkün kılarak bireylerin hareketliliğini desteklemekte, ister örgün ister yaygın isterse enformal çerçevede olsun hayat boyu öğrenmeye erişim fırsatlarını artırmaktadır. 

Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET) ile öğrenme çıktıları unsurları tanımlanarak kredi puanlarıyla eşleştirilmiştir. Böylece, Üye Ülkelerdeki nitelikleri tanıyan otoriteler diğer bir ülkede edinilmiş öğrenme çıktılarını ve kredilerini kendi mesleki eğitim nitelikler sistemine tercüme edebilmektedirler.

ECVET, hem yüksek öğretimdeki kredi transfer sistemi ile hem de ulusal mesleki eğitim ve öğretim sistemleriyle uyumludur. ECVET Komisyon tarafından Avrupa parlamentosu ile Konseyine onay için sunulmuştur. Üye Ülkeler nihayetinde bu sistemi kendi kurallarına göre gönüllülük temelinde uygulamaya uyum göstereceklerdir.

Komisyon aynı zamanda Üye Ülkelerin mesleki eğitim ve öğretim politikalarındaki en iyi uygulamaları birbirlerine aktarmaya yardım edecek yeni bir referans aracı üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışma ayrı bir Tavsiye Kararı ile ortaya konacak olan “Avrupa Kalite Güvencesi Çerçevesi (EQARF)’dir ki bu alanda geliştirilen politikalardaki şeffaflığı ve tutarlılığı artırmayı hedeflemektedir. Üye Ülkelerden bu ortak kritelerler setini ve tarifsel tanımlayıcıları uygulayarak ve politikalarını bunlar karşısında test ederek kalite idaresi faaliyetlerini geliştirmeleri istenmektedir. 

ECVET - Avrupa Komisyonu

ECVET - Pilot Projeler

ECVET - NetEcvet - Uygulamalar, Dokümanlar, Örnekler