Hibe Detayı

Erasmus+ 2018 Yılı KA-1/KA-2 Proje Sonuçları (Tümü)

Kategoriler: ERASMUS+

2018 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları (KA-101)

2018 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 4019 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 166 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 101 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.

Kabul Listesi

Yedek Listesi

2018 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları (KA-102)

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 2143 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 518 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 218 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.

Kabul Listesi

Yedek Listesi

2018 Yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları (KA-104)

2018 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 326 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 18 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 18 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir. 

Kabul Listesi

Yedek Listesi

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti 2018 Yılı Başvuru Sonuçları (KA-202)

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 199 proje başvurusundan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde,

-KA202 2018 yılı Mesleki Eğitim Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 13 adet proje başvurusu hibe desteği almaya hak kazanmıştır. (Ek-1)

-KA202 2018 yılı Mesleki Eğitim İyi Uygulamaların Değişimini Destekleyen Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında, 9 adet proje başvurusu hibe desteği almaya hak kazanmıştır (Ek-2).

Kabul Listesi

Kabul Listesi

2018 Yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri Başvuru Sonuçları (KA-204)

2018 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Yetişkin Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında Başkanlığımıza sunulan proje tekliflerinin değerlendirilme süreci tamamlanmıştır.

Başkanlığımıza sunulan 130 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde;

a) İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında; 6 adet proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (Ek-1),

b) Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 22 adet proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (Ek-2), 2 adet proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (Ek-3).

Kabul Listesi

Kabul Listesi

Yedek Listesi

2018 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri Başvuru Sonuçları (KA-229/KA-201)

2018 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Başkanlığımıza sunulan proje tekliflerinin değerlendirilme süreci tamamlanmıştır.

Başkanlığımıza sunulan 1032 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde;

a) KA229 Okullar Arası Değişim Ortaklıkları kapsamında, Başkanlığımızca kabul edilen 88 projede 100 Türk okulu; diğer Program Ülkelerindeki ulusal ajanslara yapılan başvurular içinde kabul edilen 353 projede ise 364 Türk okulu hibe desteği almaya hak kazanmıştır (EK-1). 12 adet Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (EK-2).

b) İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında, 13 adet KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (EK-3), 2 adet KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (EK-4).

 c) Yenilik Geliştirmeye Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 8 adet KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (EK-5), 2 adet KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (EK-6)

Kabul Listesi

Kabul Listesi

Yedek Listesi

Kabul Listesi

Yedek Listesi