Hibe Detayı

Erasmus+ 2019 Yılı KA-1/KA-2 Proje Sonuçları (Tümü)

2019 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları (KA-101)

2019 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) Faaliyeti kapsamında sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 4637 projeden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 213 proje hibe desteği almaya hak kazanmış, 98 proje yedek olarak belirlenmiştir.

Kabul Listesi

Yedek Listesi

2019 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları (KA-102)

Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı dönemi sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 2384 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 515 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 436 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.Ayrıca, Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde 6 adet Mesleki Eğitim Akreditasyon Belgesi ile Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA116) başvurusu kabul edilmiştir.

Kabul Listesi

Yedek Listesi

Kabul Listesi

2019 Yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları (KA-104)

2019 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 348 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 49 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 20 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.

Kabul Listesi

Yedek Listesi

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti 2019 Yılı Başvuru Sonuçları (KA-202)

2019 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 233 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde 35 adet proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 5 adet proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.

Kabul Listesi

Yedek Listesi

2019 Yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri Başvuru Sonuçları (KA-204)

2019 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Yetişkin Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında Başkanlığımıza sunulan proje tekliflerinin değerlendirilme süreci tamamlanmıştır.
Başkanlığımıza sunulan 209 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde;
Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında; 32 adet proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (Ek-1), 6 adet proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (Ek-2).

Kabul Listesi

Yedek Listesi

2019 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri Başvuru Sonuçları (KA-229)

Başkanlığımıza sunulan 1223 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, Başkanlığımızca kabul edilen 87 projede ülkemizden 101 okul, diğer Program Ülkelerindeki ulusal ajanslara yapılan başvurular içinde kabul edilen 536 projede ise ülkemizden 568 okul hibe desteği almaya hak kazanmıştır (EK-1). 5 adet Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) projesi ise yedek olarak belirlenmiştir (EK-2).

Kabul Listesi

Yedek Listesi

2019 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri Başvuru Sonuçları (KA-201)

2019 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201) kapsamında Başkanlığımıza sunulan proje tekliflerinin değerlendirilme süreci tamamlanmıştır.

Başkanlığımıza sunulan 284 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde;

a) İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında, 10 adet KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (EK-1), 3 adet KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (EK-2).

b) Yenilik Geliştirmeye Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 8 adet KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (EK-3), 3 adet KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (EK-4).

Kabul Listesi (İyi Uygulamaların Değişimi)

Yedek Listesi (İyi Uygulamaların Değişimi)

Kabul Listesi (Yenilik Geliştirme)

Yedek Listesi (Yenilik Geliştirme)