Hibe Detayı

EaSI Programı Teklif Çağrısı: Sosyal Yenilik ve Ulusal Reformlar 2019

Sosyal Yenilik ve Ulusal Reformlar – Uzun Dönemli Bakım

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Yeni Teklif Çağrısı

EaSI Programı kapsamında "Sosyal Yenilik ve Ulusal Reformlar – Uzun Dönemli Bakım” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, uzun dönemli bakım hizmetlerinin sunumunda yenilikçi yaklaşımları geliştirmek, test etmek, sosyal yenilikçiliğin uygulanmasını kolaylaştırabilecek çok-katmanlı sürdürülebilir modelleri ilerletmek ve uzun dönemli bakım politika planlaması ve izlemesinde sosyal yenilikçiliğin kullanılmasının sağlamaktır.

Toplam bütçesi 10 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında en az 4-6 arası başvuruya fon sağlanacaktır. Teklife konu faaliyetlerin EaSI katılımcısı ülkelerden birisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir (28 AB Üye Ülkesi, İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Türkiye). Söz konusu çağrıya bu alanda yetki sahibi kamu kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, araştırma merkezleri/enstitüleri, yükseköğretim kurumları, sivil toplum örgütleri ve başvurabilmektedirler.

Proje başvurularının 10 Eylül 2019 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için

AB Programları Hibe Duyuruları için

EaSI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için