Hibe Detayı

EaSI Programı Teklif Çağrısı: EURES ve PROGRESS – KOBİ personeli icin Hareketlilik Değişim Programı

EaSI Programı kapsamında " KOBİ personeli için Hareketlilik Değişimi programı” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Çağrının genel amacı, çalışanlar, yöneticiler ve / veya (ortak) sahipleri için, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerden gelen kısa vadeli sınır ötesi geçici görevlendirmeleri desteklemektir.

Bu geçici görevlendirmeler ile şirketlerin yurtdışında yeni bağlantılar kurarak veya mevcut ortaklıkları güçlendirerek ('KOBİ'ler için uluslararası iş fırsatı) işlerini daha iyi hale getirme, becerilerini ve kapasitelerini artırma fırsatları sağlanması amaçlanmaktadır.

Toplam bütçesi 2 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında 1 veya 2 proje Avrupa Komisyonu tarafından fonlanacaktır.

Ana başvuru sahibi, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde işveren çıkarlarını temsil eden dernekler veya Avrupa Birliği düzeyinde kurulan işveren kuruluşları olmalıdır. Eş-başvuru sahibi / sahipleri, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde sosyal ortaklar da dahil olmak üzere özel veya kamu kuruluşları olmalıdır.

Proje başvurularının 17 Eylül 2019 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için

Çağrı rehberinin tercümesi için

AB Programları Hibe Duyuruları için

EaSI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için