Hibe Detayı

TKDK 2014-2020 IPARD II Dönemi 6. Çağrı Son Başvuru: 20 Ağustos 2019

Kategoriler: TKDK (IPARD II)

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 08 Mayıs 2019 tarihinde Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı,Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eşfinansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek“Kamu Katkısı”olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlariçin geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

Başvurular ile İlgili Haberler

2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr)ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr)temin edilebilir.

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi(Versiyon 6.0)Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmelerde bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr)takip edilmelidir.

302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Başvuru Çağrı Rehberi

  • 302-1 – Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
  • 302-2 – Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
  • 302-3 – Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri
  • 302-4 – Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
  • 302-5 – Su Ürünleri Yetiştiriciliği
  • 302-6 – Makine Parkları
  • 302-7 – Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Başvuru Paketi Hazırlama Dokümanları