Hibe Detayı

İŞGEM/TEKMER Programı Yürürlüğe Girdi

Kategoriler: KOSGEB

Programın Amacı ve Kapsamı

Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

“İŞGEM/TEKMER Programı başvurunuz için Yetkilendirme Formu ile ilgili Başkanlık Birimine başvuru yapılması gerekmekte olup yetkilendirme işlemi tamamlanınca e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecektir.

İlgili Başkanlık Birimleri:

İŞGEM Programı için: Girişimcilik Dairesi Başkanlığı

E-posta: girisimcilik@kosgeb.gov.tr

TEKMER Programı için: Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı

E-posta: argeveyenilik@kosgeb.gov.tr

İŞGEM için;

İl özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar olabilir.

Kurucu olabileceklerden en az ikisi müştereken başvuru yapabilirler.

Yetkilendirme işleminiz tamamlandıysa başvuru yapmak için tıklayınız.

TEKMER için;

Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları ile diğer firmalar olabilir.

Üniversite ve TGB yönetici şirketi münferiden, TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları ve diğer firmalar ise üniversite ve/veya TGB yönetici şirketi ile müştereken başvuru yapabilirler.

Yetkilendirme işleminiz tamamlandıysa başvuru yapmak için tıklayınız.

 

Destek Kalemleri

Üst Limitleri

Destek Oranı

Ortak Kullanıma Yönelik Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği

500.000-TL – Geri Ödemesiz

1.000.000-TL – Geri Ödemeli

%75

Personel Giderleri Desteği

1.000.000-TL Geri Ödemesiz

Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Giderleri Desteği

1.000.000-TL Geri Ödemesiz

Mobilya Donanım Desteği

300.000-TL Geri Ödemesiz

 

Program süresi 5 yıldır.

Uygulama Esasları 

  İŞGEM TEKMER Programı Uygulama Esasları

İŞGEM TEKMER Başvuru Formları

  Tablo 1- İŞGEM Teknoloji Alanları Tablosu
  Tablo 2- İŞGEM TEKMER Girişimci İşletme İzleme Tablosu 
  İŞGEM TEKMER Yetkilendirme Formu
  İŞGEM TEKMER Başvuru Formu
  İŞGEM TEKMER İş Planı
  İŞGEM TEKMER Ön Değerlendirme Raporu
  İŞGEM TEKMER Puanlama Formu
  İŞGEM TEKMER Kurul Karar Formu
  İŞGEM TEKMER Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi
  İŞGEM TEKMER Taahütnamesi
  İŞGEM TEKMER Revizyon Talep Formu
  İŞGEM TEKMER Faaliyet Raporu
  İŞGEM TEKMER Tespit Tutanağı
  İŞGEM TEKMER İzleme Formu
  İŞGEM TEKMER Ödeme Oluru
  İŞGEM TEKMER Puanlama Formu
  Gizlilik ve Tarafsızlık Taahütnamesi
  İŞGEM TEKMER Özgeçmiş Formu